Zarząd Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Żurawnicy

Ewa Bartnik – Prezes Zarządu
Barbara Hajduk – Członek Zarządu
Justyna Agnieszka Wasąg – Członek Zarządu