Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Żurawnicy
Żurawnica 1b
22-470 Zwierzyniec

Numer rachunku bankowego:
23 2030 0045 1110 0000 0415 8760
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000577128
NIP: 9223051648
REGON: 362590320

e-mail: stowarzyszenie@zurawnica.pl