Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Żurawnicy

Agnieszka Ordyniec – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Szalczyńska – Członek Komisji Rewizyjnej
Ewa Katarzyna Borsuk – Członek Komisji Rewizyjnej