20 września 2015 r. w remizie OSP w Żurawnicy odbyło się zebranie wiejskie dotyczące wykorzystania Funduszu Sołeckiego przypadającego na rok 2016. Po przedyskutowaniu propozycji i najważniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, ustalono jednogłośnie, że fundusz zostanie przeznaczony na docieplenie i pomalowanie budynku remizy OSP.